Logo saffier consultancy
Verschillende culturen en plaatsen
  Home > Interculturele trainingen > Doelgroepen > Bedrijfsleven

Mensen uit het bedrijfsleven


Ook ondernemers en mensen uit het zakenleven raken steeds meer betrokken bij projecten in ontwikkelingslanden, hetzij via bestaande organisaties of privé. Soms is er ook de mogelijkheid om de projecten die financieel ondersteund worden daadwerkelijk te bezoeken.

Omdat tijd geld is, wilt u deze bezoeken uiteraard zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Toch voldoen niet alle bezoeken aan de verwachting. Dit komt vaak omdat we geneigd zijn de projecten door onze ‘cultuurbril’ te bekijken en ze op die manier te beoordelen naar onze maatstaven.

Saffier consultancy helpt u om meer inzicht te krijgen in interculturele communicatie om zodoende uw bezoek voor u en de partner overzee geslaagd te laten zijn.

 

 

 

 

 

 

 

When eating fruit, remember who planted the tree; when drinking clear water, remember who dug the well.

Vietnamese proverb