Logo saffier consultancy
Verschillende culturen en plaatsen
  Home > Interculturele trainingen > Doelgroepen >
Besturen

Besturen van zendings- en christelijke ontwikkelingsorganisaties


Bestuursleden van zendings- en christelijke ontwikkelingsorganisaties zijn zeer betrokken op het werk dat door hun veldwerkers gedaan wordt.

Om de uitgezonden werkers nog beter te kunnen begeleiden en meer vrucht op het werk te zien, is een goede begeleiding vanuit het bestuur noodzakelijk. Maar soms ontbreekt inhoudelijke kennis over het land waar gewerkt wordt of over interculturele zaken.

Saffier consultancy kan u helpen om hier meer inzicht in te krijgen waardoor u uw werkers beter kunt begeleiden en het werk nog beter van dienst kan zijn.

 

 

 

 

 

 

A day of traveling will bring a basket ful of learning.

Vietnamese proverb