Logo saffier consultancy
Verschillende culturen en plaatsen
  Home > Organisatie > Achtergrond

Organisatie


Saffier Consultancy is een christelijk bureau dat zich richt op:


Saffier Consultancy heeft bij haar werk de Bijbel als richtsnoer en leidraad. Het onfeilbare Woord van God vormt de basis en het uitgangspunt voor alle aangeboden trainingen en diensten.

In ons werk willen we over onze grenzen heen kijken en in contact komen met mensen uit andere culturen. Dit doen we door trainingen te geven waardoor je meer zicht krijgt op je eigen cultuur en mede daardoor andere culturen leren begrijpen en waarderen. Een andere manier is om taalbarrières te overbruggen door middel van taaltrainingen of vertaaldiensten. Een derde pijler van het werk is het dichtbij brengen van vervolgde christenen door hun verhaal te vertellen op bijeenkomsten in het land.

Met al deze diensten willen we een sterk fundament leggen voor zinvolle dienst aan de naaste.


Saffier consultancy
Saffieren zijn van ouds geliefde edelstenen vanwege hun grote schoonheid en hun buitengewone eigenschappen. Saffieren worden gezien als stenen van verbondenheid en trouwe vriendschap. In de Bijbel staan saffieren symbool voor herstel, schoonheid, kostbaarheid en sterke fundamenten.

 

 

If you plan for one year, plant rice. If you plan for ten years, plant trees. If you plan for 100 years, educate mankind.

Chinese proverb