Logo saffier consultancy
Verschillende culturen en plaatsen
  Home > Interculturele trainingen > Doelgroepen > Stagiaires

Stagiaires


Steeds meer scholen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs bieden hun studenten de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland. Veel aandacht wordt daarbij geschonken aan het vinden van een goede stageplaats.

Helaas is er soms minder aandacht voor een goede voorbereiding op het wonen en werken in een andere cultuur.

Het gevolg kan zijn dat de communicatie in het gastland niet goed verloopt en de stage niet brengt wat men ervan verwachtte. Om teleurstellingen te voorkomen en het proces van aanpassing aan en het overbruggen van cultuurverschillen te verbeteren heeft saffier consultancy speciaal voor deze doelgroep een basistraining interculturele kennis en vaardigheden ontwikkeld.

 

 

 

 

 

What people say, what people do, and what they say they do are entirely different things.

Margaret Meade