Logo saffier consultancy
Verschillende culturen en plaatsen
  Home > Interculturele trainingen > Doelgroepen > Thuisfrontcommissies

Thuisfrontcommissies


Zendings-en ontwikkelingswerkers worden in de regel uitgezonden door hun kerkelijke gemeenten. Vaak wordt er een thuisfrontcommissie (TFC) gevormd die de belangen van de uitgezondene behartigt en tevens de contacten coördineert met het thuisfront. In een aantal gevallen komt daar fondswerving bij, bijvoorbeeld als werkers van giften leven.


Leer het land kennen

Naast de begeleiding door de uitzendende organisaties heeft u als TFC misschien behoefte om ook inhoudelijk wat meer te weten over het land waar uw werker verblijft en wat het betekent om in een interculturele setting je werk te moeten doen zodat u de veldwerker nog beter kunt begrijpen en begeleiden. In dat geval is een cursus van saffier consultancy een uitstekend idee.

 

 

 

 

Wisdom is like fire. People take it from others.

Hema (DRC) proverb