Logo saffier consultancy
Verschillende culturen en plaatsen
  Home > Interculturele trainingen > Doelgroepen > Uitwisseling

Interculturele uitwisselingsprogramma's


Op scholen voor middelbaar en hoger onderwijs vinden steeds vaker interculturele uitwisselingsprogramma’s plaats.

Om deze uitwisselingen tot een succes te maken, is het belangrijk dat de communicatie tussen de jongeren uit de verschillende landen goed verloopt.

Kennis over cultuurverschillen en knelpunten die er kunnen zijn is daarbij onmisbaar. Om studenten en docenten handvatten te bieden voor een soepel intercultureel communicatieproces heeft saffier consultancy een speciale basistraining ontwikkeld die zeer geschikt is voor deze doelgroep.

 

 

 

 

 

 

 

Write the bad things that are done to you in sand, but write the good things that happen to you on a piece of marble.

Arabic proverb